Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://packages.debian.org/sid/all/keepass2/download

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy