Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy