Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/hoi-dong-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-van-bang-1-nam-2020-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy