Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://en.wikipedia.org/wiki/SSH_File_Transfer_Protocol

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy