Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://downloads.pcworld.com/pub/new/internet/lan_utilities/nmsetup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập