Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://crackingdrupal.com/blog/greggles/mitigation-against-cve-2010-1584-drupal-context-module-xss

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy