Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://communities.intel.com/community/openportit/vproexpert/blog/2010/02/04/intel-amt-60-new-features

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy