Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://blogs.pcmag.com/securitywatch/2009/03/please_dont_jailbreak_your_iphone.php

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy