Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://antibody-software.com/web/software/software/wizmouse-makes-your-mouse-wheel-work-on-the-window-under-the-mouse/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập