Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://messenger.yahoo.com/downloadsuccess.php?exe=1&p=SP2

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập