Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://memory.dataram.com/products-and-services/software/ramdisk/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy