Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://media.kaspersky.com/utilities/VirusUtilities/EN/tdsskiller.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập