Cách xuất Registry key trong Windows

Windows Registry là một cơ sở dữ liệu phân cấp tập trung được Windows sử dụng để lưu trữ các cài đặt hệ thống, cấu hình phần cứng và tùy chọn người dùng. Windows Registry có thể được khám phá bằng cách sử dụng chương trình có tên Windows Registry Editor, nhưng sửa đổi key sai có thể khiến máy tính không khởi động đúng cách, do đó, chỉ nên sử dụng nó khi cần thiết.

Khi thực hiện thay đổi đối với Registry, trước tiên bạn nên tạo bản xuất các mục mà bạn sắp sửa đổi. Điều này cho phép bạn lưu thông tin vào file Registry hoặc file .reg để nếu xảy ra sự cố, bạn có thể nhập lại cài đặt gốc vào Registry.

Bạn có thể xem ví dụ về file Registry bên dưới, trong đó mỗi cài đặt được lưu dưới dạng văn bản trong file.

Mỗi cài đặt Registry được lưu dưới dạng văn bản trong file
Mỗi cài đặt Registry được lưu dưới dạng văn bản trong file

Nếu bạn cần nhập dữ liệu trở lại vào Registry và ghi đè mọi cài đặt hiện có, bạn chỉ cần nhấp đúp vào file Registry và cho phép các thay đổi được hợp nhất khi Windows nhắc bạn.

Dưới đây, Quantrimang.com sẽ cung cấp hai phương pháp mà bạn có thể sử dụng để xuất dữ liệu từ Windows Registry.

Phương pháp 1: Xuất Registry key bằng Windows Registry Editor

Đối với hầu hết mọi người, phương pháp dễ nhất để xuất Registry key là sử dụng Windows Registry Editor. Windows Registry Editor, còn được gọi là regedit.exe, là một công cụ đồ họa cho phép bạn sửa đổi Windows Registry.

Để mở Registry Editor, hãy nhập regedit vào trường tìm kiếm menu Start như bên dưới và sau đó chọn Registry Editor.

Khi Registry Editor mở ra, hãy điều hướng đến key mà bạn muốn xuất. Trong ví dụ này, bài viết sẽ xuất key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

Điều hướng đến key mà bạn muốn xuất
Điều hướng đến key mà bạn muốn xuất

Khi đã ở key bạn muốn xuất, nhấp chuột phải vào tên key và chọn Export như được hiển thị bên dưới.

Nhấp chuột phải vào tên key và chọn Export
Nhấp chuột phải vào tên key và chọn Export

Bây giờ, Windows sẽ nhắc bạn về vị trí và tên file mà bạn muốn lưu thông tin Registry. Vui lòng chọn vị trí, nhập tên file và nhấn nút Save.

Chọn vị trí và tên file mà bạn muốn lưu
Chọn vị trí và tên file mà bạn muốn lưu

Sau khi lưu file Registry, bạn sẽ thấy một file kết thúc bằng phần mở rộng .reg tại vị trí bạn đã lưu nó.

File này có thể được sử dụng trong tương lai để khôi phục cài đặt đã xuất nếu cần.

Phương pháp 2: Xuất Registry key bằng lệnh Reg

Windows bao gồm chương trình reg.exe có thể được sử dụng để thao tác Windows Registry từ dòng lệnh. Để sử dụng công cụ này, bạn sẽ cần phải mở Command Prompt với quyền admin.

Khi Command Prompt với quyền admin được mở, bạn có thể sử dụng lệnh reg.exe để xuất Registry key bằng cú pháp sau:

reg export [key] [file_name]

Ví dụ, để xuất "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" thành file test.reg, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

reg export "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" test.reg

Xin lưu ý, khi nhập registry key để xuất, ví dụ đã đặt nó trong dấu ngoặc kép vì có một khoảng trắng trong tên key.

Bạn có thể thấy một ví dụ về lệnh này đang được sử dụng trong hình ảnh dưới đây.

Xuất Registry key bằng lệnh Reg
Xuất Registry key bằng lệnh Reg

Khi lệnh được thực thi, một file sẽ được tạo, trong trường hợp ví dụ là test.reg, có chứa Registry key đã xuất.

Thứ Sáu, 24/07/2020 07:58
3,25 👨 706
0 Bình luận
Sắp xếp theo