Xử lý khi máy tính không nhận ra điện thoại Android

Nguyên nhân có thể do vấn đề phần cứng của điện thoại, máy tính, hay cáp kết nối. Nhưng cũng có thể do thiết lập sai trên điện thoại.

Bạn có thể thực hiện các bước sau để máy tính nhận ra điện thoại Android.

Bước 1:

cần đảm bảo cáp kết nối, giữa điện thoại và máy tính hoạt động tốt. Khi điện thoại kết nối máy tính, hãy tìm biểu tượng USB trên đỉnh màn hình điện thoại.

Nếu bạn nhìn thấy biểu tượng USB, hãy đến bước 2.

Xử lý khi máy tính không nhận ra điện thoại Android

Nếu không nhìn thấy biểu tượng USB, hãy kiểm tra cáp USB kết nối đúng đầu, và gắn chắc chắn trên máy tính và điện thoại. Hãy tháo cáp và gắn lại. Nếu vẫn không có kết quả, hãy thay sợi cáp khác hoặc kết nối điện thoại với máy tính khác.

Nếu máy tính này vẫn không nhận ra điện thoại, bạn thử thay sợi cáp khác.

Nếu tất cả thao tác trên đều thất bại, bạn hãy mang điện thoại đến cửa hàng dịch vụ. Nhân viên cửa hàng dịch vụ sẽ cho bạn biết lỗi do đâu.

Bước 2:

Nếu nhìn thấy biểu tượng USB trên điện thoại, bạn hãy chọn mục USB connection. Tại đây, bạn chọn kiểu kết nối điện thoại với máy tính.

Gợi ý: Nếu Windows Media Sync không thể đồng bộ dữ liệu, bạn hãy chọn USB Mass Storage.

Xử lý khi máy tính không nhận ra điện thoại Android

Thứ Bảy, 07/05/2011 08:48
31 👨 2.786