Bạn có muốn xem thông tin chi tiết các ứng dụng sử dụng bao nhiêu phần trăm pin trên Windows 10?

Tất cả bạn cần là sử dụng công cụ "powercfg" được tích hợp sẵn trên hệ thống

Windows 10 cho phép người dùng có thể tạo một bản báo cáo cụ thể hiển thị chi tiết sử dụng pin trên máy tính mà không cần phải cài đặt bất kỳ một ứng dụng thứ 3 nào cả. Để làm được điều này, tất cả bạn cần là sử dụng công cụ "powercfg" được tích hợp sẵn trên hệ thống.

Để tạo bản báo cáo, ứng dụng powercfg sử dụng System Resource Usage Monitor (SRUM). Các dữ liệu trên SRUM có thể được lưu thành 1 file CSV, hoặc ngoài ra bạn có thể lưu thành file XML.

Powercfg hỗ trợ một số lệnh đặc biệt, lệnh /srumutil để tạo báo cáo tính toán lượng pin trên máy tính Windows 10.

Chạy lệnh powercfg /srumutil /? để hiển thị chi tiết tính năng này.

Chạy lệnh powercfg /srumutil /? để hiển thị chi tiết tính năng này.

1. Đầu tiên mở Command Prompt dưới quyền Admin bằng cách kích chuột phải vào nút Start ở góc dưới cùng bên trái màn hình, chọn Command Prompt (Admin).

2. Trên cửa sổ Command Prompt, bạn nhập lệnh dưới đây vào để tạo bản báo cáo mới dưới dạng file .csv:

powercfg /srumutil /output %USERPROFILE%\Desktop\srumutil.csv

Để tạo file .xml bạn nhập câu lệnh dưới đây vào:

powercfg /srumutil /output %USERPROFILE%\Desktop\srumutil.xml /XML

Các lệnh trên sẽ hiển thị kết quả như hình dưới đây:

Các lệnh sẽ hiện kết quả dưới đây

Bây giờ bạn có thể mở file CSV và file XML bằng ứng dụng phù hợp để đọc bản báo cáo, chẳng hạn như Excel,…

Sau khi mở bạn có thể sử dụng đọc các ứng dụng trên excel

Ngoài ra bạn có thể xem thông tin chi tiết sử dụng pin trên máy tính Windows 10 của mình bằng cách sử dụng ứng dụng Settings và trang Battery Saver.

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Trên cửa sổ Settings, tìm và click chọn System => Battery.

Trên cửa sổ Settings, tìm và click chọn System => Battery

3. Ở khung bên phải, click chọn link "Battery usage by app".

Đối với khung bên phải click chọn link "Battery usage by app".

Trên màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng và phần trăm pin các ứng dụng sử dụng.

Và sau đó trên màn hình sẽ hiển thị các ứng dụng và phần trăm pin các ứng dụng sử dụng

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 18/10/2016 09:08
31 👨 359
0 Bình luận
Sắp xếp theo