Xây dựng cộng đồng trực tuyến bằng Community Server

Cộng đồng người là những người có liên quan với nhau trong một dự án. Những người dùng, nhà phân tích, chuyên gia phát triển, cổ đông và các nhà quản lý tất cả đều cần có các nhu cầu, ý tưởng và thông tin về dự án phải truyền thông với nhau. Một giải pháp tuyệt vời cho việc truyền thông giữa những người có liên quan thậm chí có thể trong cả các dự án nhỏ, và số lượng thông tin bùng nổ như trong các triển khai các dự án lớn. Việc quản lý thông tin và bảo đảm tất cả thành viên trong dự án đều có thể truy cập được thông tin là một việc tốn rất nhiều thời gian, một nhiệm vụ thực sự khó khăn. Nhưng may thay, các công cụ và hệ thống đang tồn tại lại cho phép chúng ta có thể dễ dàng xử lý nhiệm vụ khó khăn này.

Community Server là một cơ sở hạ tầng dựa trên nền tảng Web cho phép các công ty và các tổ chức có thể xây dựng cộng đồng truyền thông online, offline nhanh chóng và dễ dàng. Các tính năng Community Server gồm có: danh sách email, các forum thảo luận, blog, newsgroup, galleries, chia sẻ file và chức năng quản lý nội dung… Những tính năng này sẽ cho phép bạn triển khai mạng nội bộ công ty và website cho dự án một cách nhanh chóng, cơ sở hạ tầng dễ dàng triển khai và phát triển để hỗ trợ cho các khu vực cộng đồng tiếp xúc với cộng đồng lớn hơn.

Các cộng đồng đóng vai trò thành phần cơ bản trong bất cứ một tổ chức nào, con đương nhiên thường bị hút vào cùng một nhóm khi cùng quan tâm đến một vấn đề chung. Việc xây dựng các cộng đồng lớn trong quá khứ đã gặp phải rất nhiều khó khăn vì khi đó kỹ thuật không cho phép. Và vấn đề này đã được Community Server giải quyết: nó cung cấp cách thức dễ dàng cho mọi người có thể nhanh chóng tạo cộng đồng cho các sản phẩm, tổ chức và nhóm làm việc của họ.

Community Server có trong một phiên bản miễn phí Express Edition trong một số phiên bản thương mại khác. Các phiên bản thương mại đơn giản chỉ được mở rộng một số chức năng như khả năng gửi email đến hệ thống Community Server hoặc tích hợp với các nhà cung cấp đăng nhập khác như InfoCard hay Windows Active Directory. Express Edition có thể được sử dụng cho bất kỳ cộng đồng thương mại nào miễn là bạn tôn trọng triệt để các điều khoản về đăng ký. Các phiên bản thương mại được thiết kế cho nhiều cộng đồng cần đến các cộng cụ mạnh mẽ hơn.

Bắt đầu

Community Server chạy trên Microsoft Windows Server 2003 hay Windows Server 2000 và yêu cầu Microsoft SQL Server 2005 hoặc SQL Server 2000. Community Server cũng hoạt động trên Microsoft Desktop Engine (MSDE) hoặc SQL Express. Chạy trên các phiên bản 1.1 hay 2.0 của .NET Framework.

Community Server SDK cung cấp tất cả nguồn cho Community Server Express Edition miễn phí và cùng cơ sở mã được sử dụng cho phiên bản này. Tất cả các tính năng được thảo luận trong bài viết này đều đã có trong Express Edition.

Có 3 tùy chọn cho việc thiết lập Community Server: Windows Installer (MSI), Web Installer, hay cài đặt thủ công. Tất cảc các tùy chọn cài đặt này đã được minh chứng một cách chi tiết tại địa chỉ http://docs.communityserver.org/.

Community Server Express Edition

Công cụ

Community Server Express Edition

Phiên bản

2.1

Trang chủ

http://www.communityserver.org

Trang công cụ

http://www.windevpowertools.com/tools/121

Tóm tắt

Cơ sở hạ tầng cho phép khả năng tương tác trong cộng đồng một cách nhanh chóng và dễ dàng

Các kiểu đăng kí

Tùy chọn (xem chi tiết trong trang)

Tài nguyên trực tuyến

Wiki, FAQs hỏi đáp, forums, blogs, documentation tài liệu

Các khung làm việc được hỗ trợ

.NET 1.1, 2.0

Tùy chọn cài đặt MSI được khuyến khích cho người dùng. Bằng việc sử dụng MSI, bạn hoàn toàn có thể có Community Server đã cài đặt và sẵn sàng để sử dụng không đến vài phút. Với nâng cấp từ các phiên bản trước hay với việc cài đặt vào một môi trường đã được cấu hình, bộ cài Web hoặc tùy chọn cài đặt thủ công luôn được khuyến khích.

Nhiều máy chủ hiện tại đã có Community Server được cài đặt trước hay như một tùy chọn cài đặt đơn giản “one-click” qua toàn bộ panel điều khiển client. Bạn nên kiểm tra công ty cung cấp máy chủ để xem nó có phải là một tùy chọn hay không.

Sử dụng Community Server

Sau khi cài đặt Community Server, bạn sẽ gặp một màn hình chào mừng. Để bắt đầu tùy chỉnh cài đặt Community Server, đầu tiên bạn phải ký vào tài khoản quản trị viên đã được tạo trong suốt quá trình thiết lập.

Sau khi đăng kí vào, bạn có thể quản lý tất cả các thành phần của Community Server thông qua Control Panel (hình 1)


Hình 1
: Quản lý Community Server thông qua Control Panel

Control Panel của Community Server cho phép người dùng có thể quản lý nội dung của họ cũng như cho phép các quản trị viên có thể ghi đè và quản lý toàn bộ hệ thống. Với tab Administration (Hình 2), bạn có thể cho phép hoặc vô hiệu hóa chức năng bên trong của Community Server như forums, blogs, thư viện ảnh, thư viện file và một số tính năng khác.


Hình 2
. Quản trị một trang

Bạn có thể cấu hình hoạt động ứng dụng như đăng nhập có thể được quản lý được những gì và người dùng được thẩm định, xem các báo cáo, quản lý các bộ lọc để kiểm soát spam như thế nào.

Quản lý nội dung trang

Community Server 2.1 gồm nhiều thành phần quản lý nội dung, với các thành phần này, bạn có thể dễ dàng quản lý kể cả khi không có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật chỉnh sửa và quản lý nội dung.

Khi đăng nhập vào một bộ quản lý nội dung, khi đưa chuột trên nội dung có thể chỉnh sửasẽ hiển thị một công cụ chỉ dẫn chỉ chị cho bạn biết hoạt động chỉnh sửa nào có thể thực hiện (Hình 3).


Hình 3
: Công cụ chỉ dẫn thể hiện cho bạn thấy
những hành động có thể thực hiện

Nháy kép chuột vào một vùng nội dung có thể chỉnh sửa bạn sẽ mở được một bộ chỉnh sửa như hình 4.


Hình 4
: Chỉnh sửa nội dung

Bạn có thể hiệu chỉnh nội dung bên trong công cụ Ajax. Ví dụ, để chỉnh sửa tên của một form thảo luận bạn chỉ cần nhấn chuột vào tiêu đề và bắt đầuchỉnh sửa. Bạn sẽ không nhìn thấy cửa sổ chỉnh sửa được thể hiện như hình 4 mà thay vì đó có thể chỉnh sửa nội dung một cách trực tiếp trong thành phần của nó, như thể hiện trong hình 5.


Hình 5
: Viêc chỉnh sửa nội dung bên trong bằng sử dụng Ajax

Mẹo: Việc chỉnh sửa bên trong chỉ được hỗ trợ trong Internet Explorer

Tổ chức nội dung với các thẻ

Các thẻ, tên khác cho các từ khóa đã sử dụng để phân loại nội dung, cung cấp một cách đơn giản cho mọi người để họ có thể tạo nội dung với nhiều khám phá hơn. Các thẻ được hỗ trợ thông qua Community Server như là một số máy chủ kiểm soát việc hiển thị nhóm các thẻ.

Trong quá khứ, người chỉnh sửa nội dung đã sử dụng các phân loại có thứ bậc cố định để tổ chức nội dung. Vấn đề nảy sinh với các hệ thống phân loại cố định này là sự phân loại phải dựa vào người chủ trang nghĩ nó sẽ làm việc làm thế nào mà không phải là người xem.

Hệ thống gắn thẻ của Community Server cho phép người xem có thể duyệt các loại từ một form trống thay vì đã sử dụng hệ thống tổ chức có thứ bậc, thẻ được sử dụng như các bộ lọc. Cứ cho rằng bạn đã có các thẻ ASP.NET, Windows Forms và Community Server. Người dùng sẽ có thể lọc nội dung dựa vào việc hiểu biết của họ về sự tổ chức của nó. Ví dụ, họ có thể tổ chức các thẻ giống như ASP.NET --> Community Server hoặc Community Server --> ASP.NET.

Để lọc nội dung, người dùng có thể nhấn một cách đơn giản vào các thẻ trong nhóm thẻ của chúng. Trong ví dụ đầu tiên, nội dung được lọc bằng ASP.NET sau đó bằng Community Server. Ví dụ tiếp theo đi ngược lại điều này. Cả hai đều trả lại các kết quả giống nhau nhưng người đọc không bị ép buộc phải chọn dựa vào một tập có trước các phân loại có thứ bậc.

Community Server cũng hỗ trợ việc nhóm các thẻ như đã được đề cập trước. Việc nhóm này là một kỹ thuật nhờ đó các thẻ được tổ chức theo thứ tự alphabe, kích thước và phông chữ sử dụng để chỉ thị phổ biến cho tất cả - chữ to hơn và béo hơn chỉ thị cho các thẻ phổ biến hơn như trong hình 6.


Hình 6

Người dùng có thể nhanh chóng lọc nội dung chỉ bằng nhấn vào các thẻ trong nhóm. Hình 7 thể hiện cho bạn thấy rõ điều này.


Hình 7

Hỗ trợ các blog thành viên

Các chức năng blog của Community Server rất mạnh và được thiết kế riêng cho các kịch bản tại những nơi có nhiều blogger trong một trang, như http://blogs.msdn.com/. Mặc dù vậy, Community Server làm việc như nhau với mỗi blogger. Phiên bản 2.1 cung cấp thêm nhiều sự hỗ trợ cho kịch bản này.

Các công cụ blogging hỗ trợ các tính năng chung như "Save và Continue," ngày xuất bản tương lai, các thẻ, dễ dàng nhúng ảnh, hỗ trợ cho việc podcasting và videocasting, ….

Hệ thống blogging của Community Server cũng rất mạng và hệ thống skin linh hoạt cho phép tác giả có thể thay đổi diện mạo của blog một cách dễ dàng (hình 8).


Hình 8
: Việc tùy chỉnh một blog với các skin.

Việc post một blog chưa bao giờ dễ dàng hơn. Khi mà Community Server có một giao diện người dùng trên nền web lý tưởng cho việc đăng nội dung thì bên cạnh đó nó cũng hỗ trợ Web Services APIs cho việc đăng thông qua bất kỳ công cụ blogging phổ biến của client nào. Thêm vào đó, mô đun đính kèm của Microsoft Word 2007 hỗ trợ blogging bằng cách cho phép đăng blog Community Server trực tiếp từ Word.

Việc xây dựng các cộng đồng không phải luôn tạo tất cả các nội dung. Thỉnh thoảng nó không đơn giản như việc tạo một vị trí nơi mà nội dung khó có thể bị khai thác và chia sẻ. Community Server có hỗ trợ cho RSS và có một số khả năng khác để soi đến với các blog khác cũng hỗ trợ RSS.

Việc soi này đơn giản chỉ là mang tất cả nội dung vào hệ thống Community Server và làm cho nó có thể tìm thấy dễ dàng hay được chia sẻ trong các feed chính. Các cộng đồng mới đang được xây dựng một cách hỗn tạp, nội dung từ các nguồn khác được kết hợp để tạo thành một nội dung mới. Community Server làm cho điều này trở nên đơn giản với chức năng nhân bản blog.


Hình 9
. Một blog được nhân bản

Tạo và quản lý forum người dùng

Forum của Community Server cung cấp một tập hoàn chỉnh các công cụ dễ dàng cho phép thảo luận và có một tập đầy đủ công cụ quản lý người dùng, cho phép các quản trị viên của cộng đồng này có nhiều tùy chọn để quản lý nội dung.

Một trong những tính năng cách tân thể hiện trong các forum thảo luận là một hệ thống điểm của thành viên. Các thành viên có nhiều điểm có thể được sử dụng để nhận dạng giá trị bên trong cộng đồng.

Các forum thảo luận cũng hỗ trợ sự quản lý cấp thấp đầy đủ cho phép các mod của cộng đồng có thể kiểm soát chủ đề thảo luận tốt hơn như trong hình 10.


Hình 10

Tìm kiến một trang

Công cụ tìm kiếm là một trong những chức năng quan trọng của một cộng đồng. Community Server cung cấp cho các bạn hai tùy chọn tìm kiếm mạnh. Tùy chọn đầu tiên là kỹ thuật tìm kiếm mặc định, được thiết kế để hỗ trợ đến 250.000 đầu vào (blogs, forums, photos, files,…). Thứ hai là một khóa và tính năng duy nhất của Community Server: RSS đã kích hoạt các kết quả tìm kiếm. Các kết quả được tìm thấy từ một bộ tìm kiếm có thể được lưu lại như một RSS feed và được đặt đến từ bất kỳ RSS reader nào.


Hình 11
. RSS đã kích hoạt các kết quả tìm kiếm

Sự hỗ trợ cho RSS làm cho việc tìm kiếm trở nên hữu dụng hơn, nó cung cấp một cách dễ dàng để lưu các kết quả tìm kiếm trong quá khứ và quan sát những kết quả mới khi chúng được thêm vào.

Các phiên bản thương mại của Community Server cho ra một số các tính năng bổ sung hấp dẫn khác, các chức năng này gồm có: cổng tin tức, email, FTP; một bộ tìm kiếm hoạt động kinh doanh dựa trên Lucene.NET; và một mô đun đăng nhập cho phép đăng nhập đơn giữa Community Server và các hệ thống khác như Active Directory, InfoCard, Microsoft Passport...

Hỗ trợ

Telligent, công ty phía sau Community Server, cung cấp một số lượng lớn các tùy chọn hỗ trợ cho Community Server, đặt bố trí từ hỗ trợ miễn phí với website công cụ đến các tùy chọn hỗ trợ phải trả tiền đa dạng (vào http://communityserver.org/i/support.aspx để có thêm thông tin chi tiết).

Thứ Ba, 27/03/2007 11:15
31 👨 604
0 Bình luận
Sắp xếp theo