Word, Excel và PowerPoint hoạt động trên trình duyệt

Microsoft vừa trình diễn hình ảnh mới nhất về phiên bản ứng dụng văn phòng online, được phát triển song song với thế hệ tiếp theo của Office (tên mã laø 14). Bản thử nghiệm sẽ được giới thiệu vào đầu năm 2009.


Tạo file thuyết trình PowerPoint.


Xem trình diễn PowerPoint.


Soạn thảo văn bản Word.


Lập bảng tính với Excel online.


Biên tập với ứng dụng web OneNote.

Thứ Tư, 29/10/2008 10:59
31 👨 1.602