Windows Firewall trong Windows Vista

Một trong các ứng dụng được thay đổi khá nhiều trong Windows Vista so với XP là Windows Firewall. Có rất nhiều tính năng mới được đưa vào trong Windows Firewall của Vista cho phép bảo vệ tốt hơn cho máy tính. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm thấy Windows Firewall trên máy, cách sử dụng nó, cách truy cập và thay đổi định nghĩa các ngoại lệ và làm thế nào để chọn các kết nối mạng cần được bảo vệ bởi Windows Firewall.

Tìm Windows Firewall trên máy

Để truy cập vào Windows Firewall, bạn có thể thực hiện theo một trong các cách sau: nhập từ khóa firewall vào ô tìm kiếm trên menu Start và kích vào shortcut Windows Firewall.

Một cách khác là vào Control Panel -> Security -> Windows Firewall.

Sau khi kích vào shortcut, cửa sổ Windows Firewall sẽ được mở. Ở phía bên trái của cửa sổ bạn sẽ thấy có hai tùy chọn: tùy chọn đầu tiên cho phép tắt hoặc bật Windows Firewall (Turn On or Off the Windows Firewall) và tùy chọn thứ hai cho phép bạn xem và thay đổi các thiết lập Windows Firewall hiện tại.

Sử dụng Windows Firewall

Nếu Windows Firewall trên máy tính đã được bật, bạn không cần thực hiện bất cứ việc gì nữa. Mỗi khi một chương trình mới cố gắng truy cập Internet, Windows Firewall sẽ hiện thị hộp thoại Windows Security Alert, để hỏi xem bạn có cho phép (unblock) hay không cho phép (block) chương trình đó truy cập Internet. Tất cả những gì cần làm là bạn chọn tùy chọn phù hợp khi được hỏi.

Nếu bạn không nhận được cảnh báo và chương trình bạn đang sử dụng lại không thể truy cập Internet, hãy kiểm tra lại Exceptions (các ngoại lệ) đã được định nghĩa trên máy tính và thay đổi hoặc định nghĩa một ngoại lệ cho chương trình đang chạy.

Truy cập vào phần định nghĩa các ngoại lệ trong Windows Firewall

Trong cửa sổ Windows Firewall, kích vào Allow a program through Windows Firewall. Cửa sổ Windows Firewall Settings sẽ được mở, kích vào tab Exceptions.

Như bạn đã thấy trong hình trên, một danh sách dài tất cả các ngoại lệ đã được định nghĩa sẽ hiển thị. Một số định nghĩa đã được kích hoạt, một số chưa kích hoạt. Nếu bạn muốn biết nhiều thông tin hơn nữa về một ngoại lệ đã được định nghĩa, chọn nó và kích chuột vào Properties.

Thêm một chương trình vào danh sách ngoại lệ

Để thêm một chương trình vào danh sách các ngoại lệ, kích chuột vào nút Add program trong tab Exceptions của cửa sổ Windows Firewall Settings. Một cửa sổ pop-up mới hiện ra bao gồm danh sách tất cả các chương trình đã được cài đặt trên máy tính. Chọn chương trình mà bạn muốn thêm vào danh sách ngoại lệ và kích OK.

Nếu bạn không thể tìm thấy chương trình mình cần trong danh sách này, hãy kích chuột vào nút Browse và tìm kiếm tới vị trí chương trình đó đã cài đặt trên máy. Chọn nó và sau khi trở lại cửa sổ Add a Program, kích chuột vào OK.

Thêm một cổng vào danh sách các ngoại lệ

Trong tab Exceptions của cửa sổ Windows Firewall Settings, kích vào nút Add Port. Trên cửa sổ Add a Port, nhập vào tên cổng để bạn có thể dễ dàng nhận dạng sau này khi cần và sau đó nhập vào số cổng. Sau đấy, chọn giao thức thích hợp và kích vào OK.

Xóa một chương trình hay một cổng trong danh sách ngoại lệ

Để xóa một chương trình hay một cổng đã được thêm vào trong danh sách các ngoại lệ, hãy chọn thành phần cần xóa và kích vào nút Delete

Bạn sẽ được hỏi xác nhận lại có muốn xóa hay không. Kích Yes nếu bạn đã thực sự chắc chắn.

Sửa các kết nối mạng được bảo vệ bởi Windows Firewall

Nếu bạn đã từng kết nối vào nhiều mạng trên một máy tính, bạn có thể chọn kết nối nào sẽ được bảo vệ bởi Windows Firewall. Để thực hiện việc này, vào tab Advanced của cửa sổ Windows Firewall Settings và tích vào các kết nối cần được bảo vệ.

Cuối cùng, kích OK.

Chủ Nhật, 31/08/2008 14:16
31 👨 2.750
0 Bình luận
Sắp xếp theo