WiMAX mở - cuộc cách mạng viễn thông (Phần I)

Đảm bảo khả năng truy cập mở và phối kết giữa các thiết bị của các hãng sản xuất, Open WiMAX (WiMAX mở) mang đến thị trường viễn thông một môi trường tập trung các nhà khai thác dịch vụ. Với Open WiMAX - cuộc cách mạng viễn thông mới, lợi ích của nhà khai thác dịch vụ viễn thông luôn được đảm bảo.

Vậy thế nào là Open WiMAX? Open WiMAX là kiểu cấu trúc mở IP hoàn toàn dành cho các mạng truy cập WiMAX và đã được WiMAX Forum chứng thực và kiểm nghiệm phù hợp với các thông số kỹ thuật mà nhóm chuyên về mạng NWG trong WiMAX forum đưa ra. Với thiết kế công nghệ mở, tiêu chuẩn hoá và công nghệ phối kết, Open WiMAX đã mở cửa cho một hệ thống hoàn thiện tác động đến thiết bị mạng, các thiết bị đầu cuối khách hàng, các dịch vụ cung cấp và kinh nghiệm của người sử dụng đầu cuối.


Thành phần hệ thống WiMAX di động và các giao diện chính

Sơ đồ trên cho biết các thành phần mạng chính và các giao diện chuẩn của một hệ thống WiMAX di động. Các giao diện trong số các phần tử khác nhau của hệ thống đã được nhóm NWG của WiMAX Forum đặt tên và định nghĩa. Giao diện R6 là giao diện được tập trung đặc biệt.

R6 kết nối mạng truy cập vô tuyến (RAN)WiMAX với mạng IP của nhà cung cấp dịch vụ thông qua cổng mạng dịch vụ truy cập ASN-GW. ASN-GW là một thành phần của hệ thống hoạt động như một cổng gateway giữa mạng WiMAX và mạng IP đồng thời cũng chịu trách nhiệm quản lý di động trong mạng WiMAX bằng cách cung cấp các khả năng chuyển vùng giữa các trạm vô tuyến đã kết nối. Open WiMAX cần một giao diện R6 mở, tiêu chuẩn và chia tách rõ ràng giữa chức năng RAN và chức năng mạng IP. Điều đó tăng cường khả năng phối kết giữa nhiều nhà sản xuất thiết bị WiMAX.

So với R6, R3 kết nối mạng dịch vụ truy cập trên nền IP (ASN) với mạng dịch vụ kết nối của nhà cung cấp dịch vụ. Điểm tập trung ít hơn là giao diện R3 vì những lý do sau: Phần lớn chi phí đầu tư CAPEX của nhà cung cấp dịch vụ là tập trung vào các thành phần xung quanh giao diện R6. Các nhà cung cấp dịch vụ đều cần khả năng linh hoạt trong việc lựa chọn các trạm gốc và các cổng ASN-GWs từ các nhà sản xuất tiềm năng cũng như khả năng cạnh tranh cao của hãng sản xuất trong các sản phẩm họ cung cấp.

R3 hiện có trọng thành phần của mạng WiMAX và sẵn có khả năng IP hoàn toàn. Ở đây, các hãng sản xuất lớn đều nằm trong một môi trường mở IP hoàn toàn gồm: nhiều hãng sản xuất, nhiều loại hình cung cấp và mức cạnh tranh cao giữa các nhà sản xuất. Do vậy, điểm tập trung chính là các đặc tính của giao diện R6, ở đó các hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn đều mong muốn tạo ra sự tin cậy cao vào giải pháp mà họ đưa ra.

R6 là giao diện chính “ Bridging” giữa mạng RAN và mạng IP. Điều khiển cầu bridge này sẽ cung cấp vị trí ưu thế chiến lược tác động đến các giao diện khác NWG xác định 3 kiểu Profile thực hiện đối với giao diện R6. Profile C định nghĩa về Open WiMAX. Nhóm NWG cũng xác định profile A và B. Profile B giấu giao diện R6 trong một hộp đen được khoá. Profile A cho phép kết hợp chức năng vô tuyến và chức năng IP trong trạm và ASN-GW, có các thành phần khác nhau được kẹp chặt lại do đó các hãng sản xuất khác không thể thực hiện tích hợp. Ngoài ra, Profile C cho phép thực hiện cả 2 cấu hình hệ thống ASN-GW phẳng và phân cấp còn profile A chỉ hỗ trợ cho cấu hình phân cấp. Tóm lại, trong Profile C, chức năng quản lý nguồn tài nguyên vô tuyến (RRM) chỉ có trong trạm BTS với một cơ chế chuyển vùng nhanh hơn và tối ưu hoá. Trong Profile A, chức năng RRM có trong ASN-GW (chuyển vùng chậm hơn) và Profile B không cho phép thực hiện chức năng của giao diện R6 do vậy, các tác động chuyển vùng phụ thuộc vào hoạt động độc quyền của trạm.

WiMAX mở - cuộc cách mạng viễn thông (Phần II)

Mỹ Đình

Thứ Hai, 02/04/2007 09:39
31 👨 801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z