Vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Windows Server 2003

Khi một nhân viên rời khỏi công ty, thì việc xóa bỏ tài khoản sử dụng của người đó là một việc làm rất quan trọng. Công ty có thể xóa tài khoản người sử dụng sau nhiều ngày hay tuần, nhưng có thể bạn chỉ muốn vô hiệu hóa tài khoản đó hơn là xóa hẳn đi.

Có hai cách để vô hiệu hóa tài khoản người dùng trên Windows Server 2003. Một phương pháp đạt hiệu quả ngay lập tức và phương pháp còn lại sẽ có tác dụng vào cuối một ngày xác định. Phương pháp sau cho phép Windows xử lý hoạt động vô hiêu hoá tài khoản. Điều này có thể có ích trong trường hợp người dùng rời đi vào một thời điểm đã xác định sẵn. Việc vô hiệu hóa một tài khoản sẽ ngăn chặn tài khoản đó không nhận được thư điện tử (Nếu các thuộc tính thư điện tử đã được cấu hình), và ngăn chặn người dùng đăng nhập hay truy nhập vào các tài nguyên mạng. Nếu bất cứ ai cần truy nhập vào tài khoản đã bị vô hiệu hóa với bất kỳ lý do nào, bạn có thể dễ dàng kích hoạt trở lại tài khoản đó.

Để vô hiệu hóa một tài khoản người dùng ngay lập tức, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

1. Mở Active Directory Users And Computers.

2. Tại ô bên phải của cửa sổ Active Directory Users And Computers, kích phải chuột vào tài khoản người dùng bạn muốn vô hiệu hóa và chọn Disable. Bạn sẽ thấy một hộp thoại được hiển thị báo cho biết rằng tài khoản đó đã được vô hiệu hóa.

3. Sau khi hộp thoại thông báo hiển thị, kích OK.

Để thiết lập một tài khoản người dùng sẽ bị vô hiệu hóa vào cuối của một ngày tháng xác định, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Mở Active Directory Users And Computers.

2. Tại ô bên phải của cửa sổ Active Directory Users And Computers, kích phải chuột vào tên tài khoản người dùng bạn muốn vô hiệu hóa và chọn Properties.

3. Kích thẻ Account trên hộp thoại thuộc tính tài khoản người dùng.

4. Tại ô phía dưới thẻ Account, chọn ngày tháng bạn muốn tài khoản sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa rồi kích OK.

Việc xóa một tài khoản người dùng là loại bỏ tất cả các thuộc tính của đối tượng người sử dụng từ Active Directory. Nếu một đối tượng người dùng đã bị xóa từ Active Directory thì bạn sẽ cần khởi tạo ra một người dùng mới và thêm tất cả những thuộc tính cần thiết, cũng như một Security Identifier (nhận biết bảo mật) trong trường hợp người dùng quay trở lại công ty.

Ghi chú: để việc vô hiệu hóa tài khoản người dùng được hoàn tất thì sau khi thay đổi bạn cần tạo lại bản sao trên môi trường Active Directory của mình. Vì nếu có các vấn đề với bản sao thư mục, bạn có thể thấy sự xuất hiện lại của những tài khoản đã bị xóa hay sự kích hoạt lại các tài khoản đã được vô hiệu hóa.

Trường hợp không cần sử dụng lại tài khoản đó thì bạn có thể xóa bỏ đối tượng tài khoản người dùng theo các bước sau:

1. Mở Active Directory Users And Computers.

2. Kích phải chuột tại đối tượng tài khoản người dùng (User Account Object) bạn muốn xóa.

3. Chọn Delete từ trình đơn ngữ cảnh.

4. Kích Yes khi được hỏi liệu bạn có muốn xóa đối tượng hay không.

Thứ Sáu, 25/01/2008 11:29
31 👨 1.842
0 Bình luận
Sắp xếp theo