MCSE 2152: Text Mode Installation Phase

Vừa qua Quản Trị Mạng đã giới thiệu với bạn hết phần I của chứng chỉ Microsoft MCSE 2151: Windows 2000 Network & Operating System Essentials. Kể từ bài học ngày hôm nay các bạn sẽ tiếp tục được thực hành các bài học mới trong phần II có mã số là 2152: Implementing Windows 2000 Professional and Server (Triển khai Windows 2000 Professional và Windows 2000 Server).

Với phần tiếp theo này hy vọng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa được những bài thực hành như thế này đến với bạn đọc nhiều hơn.

Bài học đầu tiên của phần này có tên là: Text Mode Installation Phase

Xin mời các bạn bắt đầu thực hành

Thứ Hai, 05/04/2021 10:00
35 👨 6.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo