Video - Tạo icon Flip3D trên Taskbar trong Windows 7

  • 6.125

Quản Trị Mạng - Flip3D là một tính năng rất được ưa thích trên Windows Vista và Windows 7, nó giúp bạn có một cách nhìn trực quan hơn đối với các cửa sổ chương trình đang mở. Với bài hướng dẫn sau bạn có thể sử dụng tính năng này một cách nhanh chóng sau khi tạo một icon cho nó trên Taskbar của Windows 7

Cập nhật: 13/10/2010 TH - HT
  • 6.125