Video: Quản lý chế độ Hibernate trong Windows 7

Nếu bạn không sử dụng chế độ Hibernate trong Windows 7, bạn có thể tiết kiệm được dung lượng ổ đĩa với việc tắt bỏ chế độ này. Sau đây là 1 số phương pháp để quản lý chức năng này trong Windows 7

Thứ Tư, 26/08/2020 11:04
31 👨 1.525
0 Bình luận
Sắp xếp theo