Video hướng dẫn chia sẻ thư mục trong Windows 7

QuanTriMang - Trong bài video hướng dẫn sau, chúng tôi sẽ giới thiệu những chế độ chia sẻ thư mục trong Windows 7. Thực chất có 2 chế độ chia sẻ file và thư mục trong Windows 7, bao gồm Basic và Advance, nhưng đâu là điểm khác biệt cơ bản giữa 2 chức năng này? Bạn nên áp dụng trong những trường hợp nào? Đoạn video mô tả được thực hiện bởi Derek Melber – chuyên gia tư vấn, đạo tạo, và là tác giả của nhiều cuốn sách kỹ thuật nổi tiếng về cơ chế và các chính sách bảo mật Windows. Cuốn sách mới nhất của ông - The Group Policy Resource Kit, bao gồm tất cả các tính năng, cách cấu hính, thiết lập về Group Policy trong Windows Vista và Server 2008.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 18/01/2011 16:30
11 👨 5.584
0 Bình luận
Sắp xếp theo