Video - Đổi tên nhiều file một cách nhanh chóng

  • 5.238

QuanTriMang.com - Trong Windows 7, có một cách để bạn có thể lần lượt thay đổi nhanh tên từng file trong 1 thư mục đó là mở Windows Explorer tới thư mục chứa các file cần đổi tên, đổi tên file đầu tiên sau đó nhấn Tab để sang đổi tên của file tiếp theo. Ngoài ra nếu cần đổi một loạt file về cùng 1 tên, bạn chỉ cần chọn các file đó, chuột phải chọn Rename, đặt một cái tên đầu tiên và Enter - tất cả các file sẽ được đặt tên mới.

 

Cập nhật: 12/08/2010 TH - HT
Video đang được xem nhiều
  • 5.238