Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.apple.com/kb/DL1805?locale=en_US

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy