Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.office.com/vi-vn/article/G%C3%B3i-Ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-Ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-cho-Office-2016-82ee1236-0f9a-45ee-9c72-05b026ee809f

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập