Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/264584/how-to-change-registry-values-or-permissions-from-a-command-line-or-a

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy