Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4512941/windows-10-update-kb4512941

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập