Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4516071/windows-10-update-kb4516071

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập