Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/en-us/instantanswers/45e52f67-d4bd-6a0f-6983-5356e7661159/hide-windows-updates-or-driver-updates

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy