Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://support.microsoft.com/en-us/help/4571744/windows-10-update-kb4571744

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy