Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ssl.bing.com/webmaster/legacy/submitsitepage.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy