Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://signup.live.com/signup?lcid=1033&wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1557974378&rver=7.0.6737.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3A%2F%2Foutlook.live.com%2Fowa%2F%3Fnlp%3D1%26signup%3D1%26RpsCsrfState%3D6fcd36b7-f510-03a0-b553-0604f129a3c5&id=292841&CBCXT=out&lw=1&fl=dob%2Cflname%2Cwld&pcexp=false&cobrandid=90015&lic=1&uaid=398ae4880ab24757982956973def8e1e

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập