Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://safari-extensions.apple.com/?category=mostpopular

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy