Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://script.google.com/macros/s/AKfycbwge83mM9JIi6SgOkwFTBQB3e-hZj4nwzPjlOcXQ6ZR6q076P7r/exec

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy