Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://s3.amazonaws.com/addaps-beta/Addap's+beta+Web+Setup+0.4.16.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy