Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/desktop-ever/updates/latest/win/x64/Ever.exe.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy