Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_150571903765214&key=552a35ca1eb1421626a0f973ac2a90af&libId=j7pt1scw01001u52000DA1pi7z5mgu8fu3&loc=https%3A%2F%2Fwww.techspot.com%2Farticle%2F1391-locked-windows-account-fix%2F&v=1&out=https%3A%2F%2Fwww.iseepassword.com%2Fstore.html&title=5%20Ways%20to%20Access%20a%20Locked%20Windows%20Account%20-%20TechSpot&txt=Buy%20iSeePassword

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập