Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=kemco.execreate.dimensioncross

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy