Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://packagecontrol.io/packages/SideBarEnhancements

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy