Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://openvpn.net/index.php/open-source/downloads.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy