Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://m.google.com/app/plus/#%7Eloop:svt=nearby&view=stream

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy