Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://luminar3.s3-accelerate.amazonaws.com/customer_instwin_1_0_1_83/212401150808/Luminar3_Installer.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy