Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://learningnetworkstore.cisco.com/virtual-internet-routing-lab-virl/cisco-personal-edition-pe-20-nodes-virl-20

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy