Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://ldaws.ldmnq.com/download/vn/LDPlayer4_vn_4029_ld.exe?n=LDPlayer4_vn_13319362_ld.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy