Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://itunes.apple.com/vn/app/video-surfer-cloud-downloader-video-tr%C3%ACnh-duy%E1%BB%87t/id1010634623?l=vi&mt=8

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy