Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://helpx.adobe.com/uk/support/photoshop.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy