Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/blackholeearth/Win10_BrightnessSlider/#win10_brightnessslider

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập