Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

https://github.com/numixproject/numix-gtk-theme

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy